Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie

Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie of LMD zorgt bij Nederlanders voor onomkeerbaar gezichtsverlies. Deze aandoening komt vooral voor bij personen ouder dan 50 jaar.

LMD is een ouderdomsziekte waarbij het centrale zicht geleidelijk achteruitgaat. Het centrum van het netvlies, de macula, wordt aangetast. Het verloop van deze ziekte kan slechts verbeteren door een vroegtijdige opsporing en behandeling.

De macula zorgt voor het precieze zicht, nodig bij lezen, schrijven en het herkennen van details.
Achter het netvlies ligt het vaatvlies, dat zuurstof en voedingsstoffen aanvoert, en afvalstoffen afvoert. Met het ouder worden raakt de uitwisseling tussen net- en vaatvlies verstoord. Dit omdat oa. de beschermende
pigmentlaag door invloeden van buitenaf dunner wordt en dus het netvlies kwetsbaarder. Hierdoor raakt het netvlies ondervoed, en stapelen afvalstoffen zich op. De ophoping van afvalstoffen noemt men drusen. Langzamerhand veroorzaken deze drusen onomkeerbare schade aan de zenuwen in het netvlies, waardoor het zicht aangetast wordt.

Men spreekt dan van de droge vorm van LMD, de minst ernstige en de meest voorkomende vorm. Vaak worden beide ogen geleidelijk aangetast, maar niet (steeds) in dezelfde mate.

De natte vorm van LMD komt gelukkig minder vaak voor. Door een gebrek aan voedingsstoffen en zuurstof in het netvlies, worden nieuwe bloedvaatjes gevormd die de macula binnendringen en vernietigen. Het centrale zicht gaat snel verloren, in slechts enkele weken of maanden. Bij beide aandoeningen blijft de buitenkant van het gezichtveld normaal.

Verhoogde risicofactoren

 • Leeftijd
 • Chronische blootstelling aan UV-licht
 • Tekort aan vitaminen en mineralen
 • Verhoogde bloeddruk
 • Vrouwelijk geslacht
 • Roken
 • Diabetes
 • Zwaarlijvigheid
 • Erfelijke belasting
 • Blank ras


Behandeling van Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD)
Als u eenmaal LMD heeft kan dit niet genezen. Wel kan men proberen de achteruitgang af te remmen of te stoppen.
Veel resultaat wordt bereikt door het gebruik van de medicijnen Avastin en Lucentis. Beide medicijnen vertragen en hopelijk stoppen de verdere achteruitgang. Het al verloren zicht kan niet hersteld worden. maar een vroegtijdige behandeling kan het nog aanwezige zicht behouden.

Verschillende grote studies hebben onlangs het nut aangetoond van de inname van anti oxiderende vitaminen en zink om LMD (zowel de ‘droge’- als de ‘natte’ vorm) af te remmen. Ook hebben verschillende studies de eerste argumenten aangedragen voor de beschermende rol van het gebruik van omega 3. Zo komt in Japan, waar veel vette vis (rijk aan omega 3) gegeten wordt, LMD minder vaak voor dan in westerse landen.

Hoe bemerk je het?
Eigenlijk pas als er schade is aan de macula in het oog, dus eigenlijk altijd ‘te’ laat. Daarom is preventief onderzoek en voorkomen zo belangrijk.

Een oogarts geeft vaak aan iemand met een verhoogd risico een zg. ‘Amsler’ kaartje mee. Dit is een kaartje met daarop ruitjes gedrukt. Hierdoor zijn afwijkingen in het beeld al heel vroeg op te sporen. Zie onderstaand voorbeeld. Links een normaal beeld, rechts een vervormd en dus afwijkend beeld.

Dan kan het vervormde beeld er als onderstaand uitzien voor het aangedane oog.

Voorkoming van Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD)
Aan uw leeftijd, geslacht en afkomst kunt u niets veranderen.
Dus 100% voorkomen kunt u het risico niet, maar u kunt het wel verkleinen naar 5-10%.
U kunt uw ogen beschermen door bijvoorbeeld:

 • Het dragen van een beschermende (zonne-)bril in de zon.
 • Het eten van donkere bladgroenten (bv spruiten, bladsla, spinazie), gekleurde groenten (bv rauwe peen, tomaten) ,fruit ,garnalen ,ei-geel en vette vis (zalm,forel).  In bovenstaande voorbeelden zitten de stoffen luteine, zeaxanthine  en omega-3 die belangrijk zijn voor de bouw van de beschermende pigmentlaag en daarmee het afbreken van de beschermende pigmentlaag tegen gaan.
 • Het gebruik van voedingssupplementen waarin de bovengenoemde stoffen aanwezig zijn zoals  I-caps.

Screening en onderzoek
Deskundige controle van de ogen kan Macula degeneratie in een vroeg stadium aan het licht brengen. Netvlies foto’s maken is niet afdoende. Een uitgebreide screening naar macula degeneratie omvat een nauwkeurige netvlies screening en bij ons een netvlies scan met de OCT scan.
Voor dit onderzoek worden wel kosten berekend ( € 19,50) . Uw netvlies wordt onderzocht op afwijkingen. Als u een dergelijk onderzoek wilt, vragen wij u hiervoor een afspraak te maken. Neemt u wel uw zonnebril mee omdat u soms wordt gedruppeld en dan een paar uur lichtgevoelig blijft.

Hebben wij na het onderzoek het vermoeden naar afwijkingen dan zal een oogarts vervolgonderzoek doen.  Dit om definitief vast te stellen dat er macula degeneratie aanwezig is en om dan een behandelplan op te kunnen stellen.

De OCT met de scan waarop de dikte van het netvlies zichtbaar is met eventuele afwijkingen in die netvlieslagen

<< terug