Samenwerking met oogartsen

Al enige jaren werken wij prettig samen met de oogartsen in het Reinier de Graaf ziekenhuis via het OCD (optometristen collectief Delfland) en met de nieuwe Oogartsen praktijk Delfland aan de Ezelveldslaan in Delft via het optometristen collectief ‘ Oog voor gezondheid’.

De nieuwe praktijk van de oogarts Dr. de Roon Hertoge (inderdaad de zoon van), is het oogheelkundig behandelcentrum in het centrum van Delft. De praktijk behandelt een grote variëteit aan oogaandoeningen. De praktijk beschikt over een modern dagbehandelcentrum waar ingrepen en bijna alle oogoperaties plaatsvinden.

Door deze samenwerkingen via de twee optometristen collectieven kunnen wij u nu doorverwijzen naar alle oogartsen in de regio van Rotterdam tot in het Haagse.

Hoe werkt het?
Ofwel de huisarts doet een digitale aanvraag voor een screening ofwel u stapt met een ‘oog’ vraag bij ons binnen. Wij screenen het oog en adviseren aan de huisarts zonodig om door te verwijzen naar een oogarts. Bij alle doorverwijzigingen is het wel noodzakelijk dat er een verwijskaart bij de huisarts wordt gehaald.

Digitaal gaan foto’s en bevindingen naar huisarts en oogarts en vervolgens kan een afspraak bij de oogarts worden ingepland. Het voordeel is dat verschillende vooronderzoeken niet meer bij de oogarts hoeven te worden gedaan (dat scheelt tijd) en de oogarts  kan direct gericht een onderzoek.

Zeker nu wij allen ouder worden en meer gebruik gaan maken van de gezondheidszorg, wordt er op deze manier  alleen gebruik gemaakt van de zorg wanneer die noodzakelijk is! (En dat maakt de zorg ook goedkoper!)